Natura i Flors 2

Tècnica mixta: Acrílic i guix sobre fusta
  th   sb   ro   rl   pr  
                 
o        
                 
       
       
Natura i flors 1
       
 
  Inici   Peixos Pintura en venda Art per portar Art de sobretaula